Допълнителна информация


Цел на подборния кръг

Предстоящият подборен кръг има за цел да открие студенти, желаещи да се занимават със състезателно програмиране. Най-добрите ще сформират отбор/отбори, с които ще се проведе кратка подготовка, преди да представят Техническия Университет на Републиканската Студентска Олимпиада тази година.


Основни изсисквания към студентите

Тъй като времето за подготовка е кратко, търсим студенти със стабилни познания по алгоритми. Предимство е участието в ученически и студентски състезания по информатика или математика.


Конкретно за подоборния кръг:

Състезанието ще бъде индивидуално. Журито ще се постарае всеки участник да има еднакви условия за работа, а именно:

  • Компютър с инсталирани всички официални програмни среди и компилатори.
  • 4 часа за решението на поставените задачи (Броя им зависи от сложността.)
  • Работните станции няма да имат достъп до Интернет.
  • Предаването на решенията става чрез състезателната система PC^2, в реално време. Пратеният сорс код се компилира, изпълнява и тества, след това на състезателя се връща отговор. За правилно решение (отг. YES) се счита такова, дало верен отговор на всички тестови примери. В противен случай (отг. NO) на състезателя се начислява наказателно време от 20 мин., но той има право да предаде коригирано решение.
  • Класирането се извършва по намаляващ ред на брой решени задачи и нарастващо време за предаване на решенията.

Примерна много лесна задача.
Примерна лесна задача.
Примерна трудна задача.
Потребителско описание на системата PC^2.

March, 21th 2011