Регистрация


Разгледайте изискванията и обявените подробности за състезанието и ако сметнете, че отговаряте на тях, запишете се за участие с изпращане на e-mail на адрес contest @ tu-sofia . bg съдържащ:

  • В полето относно запишете: "за Регистрация"
  • Трите Ви имена
  • Факултетен номер
  • Курс и група
  • Факултет
  • Допълнителна информация: участвали ли сте някога в ученическо / студентско състезание по програмиране?

Ако имате допълнителни въпроси спокойно можете да ги зададете на същия този адрес.


Регистрирани до момента студенти:


Имена Курс
1. Десислав Андреев 1
2. Виктор Попов 3
3. Валентин Бахтев 3
4. Кастадин Костадинов 3
5. Боян Петров 3
6. Кирил Дайраджиев 1
7. Дамян Русинов 1
8. Анастас Русков 1
9. Чавдар Калинов 1
10. Александрина Ганчева 1
11. Борислав Обретенов 1
12. Петър Петров 1
13. Иван Ангелов 3
14. Младен Стайков 1
15. Светослав Петков 1
16. Евгени Дюлгеров 1

March, 29th 2011